کاری که باهم انجام می دهیم

شعر

یکی دیگر از شاخه­ های ادبیات شعر است که به علّت برخورداری از حالت سیال و منعطف و قابلیت­های شناختی خود، می­تواند مایۀ انگیزش، لذّت بردن از زبان، گسترش دامنۀ واژگان و مهارت در به کارگیری واژه­های دقیق شود. شعر هم چنین می­تواند مفاهیمی مانند اندازه، شماره، رنگ، زمان و … را به ویژه برای کودکان، قابل فهم سازد و آن­ها را در شناخت جهان پیرامونشان یاری دهد، چنان که لیلیان مور معتقد است­: «شعر خواندن را می­توان با گردش علمی مقایسه کرد که انسان به وسیلۀ آن به شیوه­ای نو به ظرافت­های جهان، قاصدک­ها و کرم­های خاکی بنگرد و از چنان قدرتی برخوردار است که می­تواند زیبایی­های بی­شمار زندگی را آشکار کند، آن­ها را بستاید و حتّی از آن­ها پاس­داری کند­. شعر نیز به عنوان یک متن و به فراخور سن مخاطب، می­تواند مضامین و مفاهیم فلسفی را بازگو کند؛ قصیدۀ عینیۀ ابن ­سینا یکی از نمونه­ های مشهور گذشته است.

آخرین مطالب

گروه سنی +۱۵

شواهد عینی و بررسی های تجربی نمایانگر آن است که در این گروه سنی اندازه

گروه سنی +۱۲

در این دوره نوجوان علاوه بر بلوغ فکری به بلوغ جسمی نیز می‌رسد و این

گروه سنی +۹

کودکان این گروه سنی آخرین سال های دبستان خود را می‌گذرانند. در این سن کودک

برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید