از ۴ سالگی شما شاهد دگرگونی‌های زیادی در کودک خواهید بود. می‌توانید کتاب‌های تصویری داستانی را با کودکان سهیم شوید. از این سن کودکان می‌توانند خط داستانی را دنبال کنند. سروکار داشتن با کتاب در خانه و در مهدکودک، کودکان را به کشف جهان پیرامون، شناخت و آشنایی با نام کنش‌ها و اشیاء و درنتیجه دستیابی به گفتار پربارتر یاری می‌رساند.

هر چه برای کودک خود در سال‌های پیش از دبستان بیش‌تر کتاب بخوانید…

دوره های کودکان و نوجوانان

دوره های بزرگسالان