کاری که باهم انجام می دهیم

تربیت مربی فبک

دوره تربیت مربی فبک چه دوره ای است؟

پرورش مهارت­های تفکر، استدلال، و خلاقیت اموری بسیار مشکل هستند ولی بدان معنی نیست که کاری غیر ممکن باشد. تحقیقات انجام­گرفته در دهه­های اخیر نشانگر آن هستند که تفکر آموزش­پذیر است، یعنی می­توان تغییرات چشمگیری در عملکرد شناختی افراد ایجاد کرد که پایدار باشند. متاسفانه مدارس امروز، توجه خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق علمی معطوف کرده و از تربیت انسان های متفکر وخلاق فاصله گرفته اند. بسیاری از علمای تربیتی معتقدند که تربیت انسان های صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد به رغم این که عمده فعالیت های مدارس به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، شواهد موجود نشان می دهند که برنامه های آموزشی نتوانسته اند اندیشیدن و درست اندیشیدن را در دانش آموزان رشد دهند. اگر کودکان هنگام اشتغال به تحصیل اندیشیدن و با هم اندیشیدن و به صورت گروهی کارکردن را نیاموزند چگونه می توانند به یادگیری ادامه دهند و در جامعه قدم بگذارند.

برنامه فلسفه برای کودکان یکی از مهم ترین برنامه هایی است که هدف آن پرورش مهارت های فکری کودکان و نوجوانان است. دربرنامه ی فلسفه برای کودکان که بر اساس روش دیالکتیک سقراطی و توجه آن بر جستجو و پرسشگری است، در تمامی جلسات تدریس مباحث بر پایه سوالات دانش­آموزان در پاسخ به محرک­های ارائه شده همچون داستان، شعر، تصویر و… می باشد. در روندهای تدریس بازتر سوالاتی که باید زمان بیشتری از روند تدریس رابه خود اختصاص دهند را مشخص می­کنند و نقش معلم نیز در مباحث، نقش تسهیل کننده است تا نقشی آمرانه.

یکی از مهم ترین اجزا این برنامه، مربی یا تسهیلگر آن است که قرار است فعالیت های آموزشی را در کلاس اجرا کند. تسهیلگر فلسفه برای کودکان با معلم سنتی تفاوت دارد او نه یک بزرگسال مقتدر است و نه گنجینه پاسخ های درست به پرسش ها، بلکه فردی با مجموعه ای از مهارت ها برای راه بری بحث های کلاسی است.

یکی از مهمترین مساله های که هم اکنون در رابطه با برنامه فلسفه برای کودکان در ایران با آن مواجه هستیم مساله تربیت مربی استاندارد برای برنامه فبک است که انجمن در این راستا اقدام به برگزاری دوره جامع تربیت مربی فبک با تسهیلگری دکتر کاوه رستمی کرده است.

دوره ی جامع تسهیلگری فبک (۱۰۰ساعت ،۵۰ ساعت نظری ،۵۰ ساعت عملی)

سر فصل و محتوا:

 1. کلیات
 2. من کیستم؟(تدوین فلسفه شخصی)
 3. شناخت و منابع آن
 4. مفهوم فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 5. تاریخچه، ضرورت و مبانی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 6. اهداف برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 7. استدلال و انواع آن و سنجش استلال صحیح
 8. محتوای برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان(داستان، شعر، انیمیشن، فیلم،تصاویر،نقاشی، موسیقی و …)
 9. حلقه کندوکاو و روش فلسفه برای کودکان
 10. ویژگی های تسهیل‌گر فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 11. رشد شناختی کودکان و نوجوانان و برنامه فبک
 12. آموزش نحوه انتخاب و تدوین محتوای آموزشی در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 13. ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان
 14. جمع بندی نهایی
 15. آموزش های عملی

آموزش های عملی(حضور در کلاس های کودکان پیش از دبستان، دوره ی ابتدایی اول، دوره ی ابتدایی دوم، گروه نوجوان، کافه فلسفه)

فرم ثبت نام

  آخرین مطالب

  گروه سنی +۱۵

  شواهد عینی و بررسی های تجربی نمایانگر آن است که در این گروه سنی اندازه

  گروه سنی +۱۲

  در این دوره نوجوان علاوه بر بلوغ فکری به بلوغ جسمی نیز می‌رسد و این

  گروه سنی +۹

  کودکان این گروه سنی آخرین سال های دبستان خود را می‌گذرانند. در این سن کودک

  برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید